Мислиша Бања Лука - Misliša Banja Luka - Инструкције и курсеви из математике и програмирања за основношколце - Instrukcije i kursevi iz matematike i programiranja za osnovnoškolce

A+ A A-

C++ програмирање

Радионица покрива основе програмирања у програмском језику C++ и презентује фундаменталну нотацију и технике које се користе у захтјевни програмима.

 

ЦИЉ:

Циљ радионице је:

-          упознати полазника са универзалним вриједностима компјутерског програмирања.

-          представити синтаксу и семантику на програмском језику “C++”, као и

-          упознати полазника са основним врстама података који се нуде у језику.

-          показати корисна средства у рјешавању типичних проблема имплементације уз помоћ “c++” библиотека.

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА:

1 и 2.мјесец

 • Инсталација развојног окружења
 • Упознавање са „Code::Blocks”-ом
 • Први програм
 • Изглед програма, креирање датотеке
 • Структура и покретање програма. Грешке
 • Наредбе за улаз и излаз
 • Наредба „cout”
 • Основни типови података
 • Декларација варијабли
 • Типови података, унос и испис података
 • Варијабле, типови података, унос и испис података
 • Понављање и провјера знања

3 и 4.мјесец

•          Контролисање тока програма

•          IF/ELSE структура (Структуре једноструког гранања (if, else); Структуре вишеструког гранања (каскада if–else, switch, break))

•          FOR петља и SWICH CASE наредба

•          WHILE и DO-WHILE петља

•          Угнијеждене петље, комбиновање различитих управљачких структура

•          Једнодимензионални и дводимензионални низови

•          Сортирање низова

•          Понављање и провјера знања

5 и 6.мјесец

•          Стрингови.

•          Рад са стринговима и матрицама

•          Функције увод

•          Потпрограми; Кориснички дефинисане функције; Локалне и глобалне промјенљиве;

•          Сложене структуре података;

•          Функције са параметрима;

•          Пренос параметара по вриједности; пренос параметара по референци; враћање вриједности из функција

•          Показивачи

•          Понављање и провјера знања

 

7 и 8.мјесец 

•          Преклапање функција; подразумијевани параметри; статичке промјенљиве;

•          Класе

•          Рад са класама

•          Класе

•          Израда великог програма

•          Понављање и провјера знања

•          Пођела диплома и завршетак радионице

 

 facebook.com/mislisabl twitter.com/mislisabl

Мислиша © 2015