Мислиша Бања Лука - Misliša Banja Luka - Инструкције и курсеви из математике и програмирања за основношколце - Instrukcije i kursevi iz matematike i programiranja za osnovnoškolce

A+ A A-

 

Od početnog do naprednog nivoa

 Zašto navedena kombinacija? Jer znanje koje ćete steći obezbjeđuje posao i dobru zaradu. Bilo gdje!

 

Šta ćete naučiti?

 

- Osnovne koncepte programiranja korišćenjem popularnog Python jezika i pisanje koda za višestruku upotrebu i održavanje.
- Upoznavanje i korišćenja relacione baze podataka MySQL.

- Korišćenje web platforme Django koja će vam omogućiti da izgradite i implementirate robusne web aplikacije sa interfejsom ka bazi podataka i potrebnom bezbjednošću.
- Izgradnja troslojne arhitekture za web aplikacije korišćenjem Pythona kao programskog jezika, Djanga kao web okvira iMySQL kao pozadinske baze podataka.
- Kao uvod za Django naučićete osnove HTML-a, CSS-a i jQuery-a.
- Osnove objektno orijentisanog programiranja (OOP) (kreiranje aplikacija korišćenjem modula Tkinter & osnove računarske grafike - modul Turtle).
- Osnove mrežnog i paralenog programiranja. Uvod u kriptografiju.
- Razumijevanje koncepta rekurzije, dinamičkog programiranja, grafova i matrica (BFS & DFS) i primjena na konkretnim zadacima.
- Korišćenje modula Pygame za pravljenje igrica.
- Kreiranje aplikacija i sajtova na zadate specifikacije. Testiranje

 

Radionice će se održavati jednom sedmično u trajanju 2 časa. Polaznici će dobijati i zadatke za samostalno rješavanje (predviđeno trajanje – 4 časa sedmično). Trajanje radionice 10 mjeseci. Početak – 2.april (utorak) u 19. Časova.

Adresa Kralja Alfonsa XIII/39.


Mjesečna članarina 80 KM. Napomena: obezbjeđen računar.

Za sve dodatne informacije smo na raspolaganju (066 913 088).

 

 facebook.com/mislisabl twitter.com/mislisabl

Мислиша © 2015