Мислиша Бања Лука - Misliša Banja Luka - Инструкције и курсеви из математике и програмирања за основношколце - Instrukcije i kursevi iz matematike i programiranja za osnovnoškolce

Game Maker

Због чега „Game Maker“?

„Game Maker“ је софтвер за креирање рачунарских игрица који омогућава програмирање игрица без писања и једне линије програмског кода. Због тога га лако користе они који немају никаквог искуства у програмирању, а имају жељу креирати властите забавне игре.

Неке од могућности „Game Maker“-а су додавање позадина, рад с анимираним ликовима, музиком и звучним ефектима, креирање вишенивовских 2D и 3D игара.

Ликови се могу врло реалистично кретати, скакати, пењати се, пуцати, борити се против непријатеља те скупљати бодове и објекте. Овај моћан алат захтијева логичко размишљање те потиче развој дизајнерских вјетина, креативност, логику и иновативност уз доста забаве и играња.

Основна карактеристика програма Game Maker је да се за поступак израде апликације не мора (али може, па ће и то бити показано на радионици) користити текстуални начин писања кода, већ се може програмирати техником drag&drop“ (повуци и отпусти), односно слагањем графичких икона. Графички начин писања програма искључује синтактичке и лексичке погрешке које се јављају при текстуалном уносу што ученицима олакшава смишљање рјешења и израду програма. Осим тога, проблемске активности с којима се сусрећу у поступку стварања алгоритма, везане су уз смишљање сценарија игре па су им такви проблеми занимљивији и радо суђелују у њиховом рјешавању.

Како ради програм?

Игра направљена у “Game Maker“-у одвија се у једној или више соба (eng. rooms). У соби су смјештени различити објекти као што су лопта, зид, дух … Неки објекти у соби не раде ништа, примјерице зид, док неки објекти имају могућност кретања и управљања од стране играча (мишем и/или тастатуром) и у интеракцији су с другим објектима (пр. лопта се одбија од зида).

Коме је намјењена и шта ће научити полазници?

Радионица је примјерена основношколцима које уводи у свијет програмирања. Никакво претходно искуство у програмирању није потребно. Полазници радионице програмирају и тестирају властите игре користећи унапријед припремљене слике и звукове. На тај начин ће нaучити основе прогрaмирaњa, проћи кроз поступaк ствaрaњa aлгоритмa, усвојити aлгоритaмски нaчин рaзмишљaњa, те изрaдити одговaрaјућу документaцију, a све то кроз зaбaвно окружење ствaрaњa игaрa. Стечено знaње ће моћи искористити кaко зa изрaду игрицa тaко и влaститих прогрaмa који нису игрице, те кaо основу зa дaљње бaвљење прогрaмирaњем.

 

 

 facebook.com/mislisabl twitter.com/mislisabl

Мислиша © 2015